LECTOESCRIPTURA

En aquesta pàgina us aniré mostrant diferents materials que vaig trobant i que es poden confeccionar per treballar la lectoescriptura. És un material per manipular que considero de força interès ja que es pot adequar cada un d'ells a diferents nivells d'aprenentatge, facilitant així l'atenció a la diversitat depenent de les necessitats de cada un dels nostres alumnes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CONFEGIR PARAULES

Material necessari:
-        Safates amb sorra.
- Lletres (aquestes són de fusta)
- Pinces
- Targes amb paraules i dibuix perquè els nens i nenes les identifiquin.
ACTIVITAT:
-      Els nens i les nenes agafen una tarja i busquen amb les pinces (treball de psicomotricitat fina) les lletres que composen cada paraula (identificació de lletres i de paraules).

REBEM CARTES!


Material necessari:
-        Caixa de cartró simulant una bústia.
ACTIVITAT:
-      Els nens i les nenes poden escriure notes per als altres companys, i un cop a la setmana es pot obrir la bústia i repartir les cartes.
-        Ensenyar el format d’una carta: nom destinatari, nom del remitent.
-       Es pot començar donant l’opció de fer un dibuix per un altre nen o nena a P4 i P5, només el fet d’escriure el nom del destinatari i remitent és una bona pràctica.

 PRACTICANT EL TRAÇ

Material necessari:
-        Pissarra.
-        Pinzells petits de cola.
ACTIVITAT:
-        Resseguir lletres amb el pinzell mullat (lletra de pal, lletra lligada).
-   Resseguir sanefes que ajuden a iniciar-se a la lectoescriptura, per exemple...

  RELACIÓ SO-GRAFIA


Material necessari:
-        Caixa d’eines de plàstic amb calaixets amb les lletres a treballar.
-        Objectes petits que continguin el so a treballar.

ACTIVITAT:
-        Els nens i nenes hauran d’anar nomenant els objectes que tenen i anar-los col·locant dins dels calaixets correspondents segons el so que tenen.
-        Les lletres dels calaixets poden ser de lletra de pal o lligada segons el curs i la dificultat que es vulgui donar a l’activitat.
 
BUSQUEM LLETRES

Material necessari: 
- Safata amb sorra/serradures.
      - Trencaclosques de lletres de goma.
ACTIVITAT:
- Discriminar entre vàries lletres, dins la sorra.
- Fixar-se en la forma i encaixar-les al lloc corresponent.
- Verbalitzar el nom i/o el so de la lletra.
- Demanar al nen/a que busqui una lletra concreta (identificació).


GRAFIA

Material necessari:
     - Safata amb sorra / farina.
     - Cartolines amb lletres.
ACTIVITAT:
      - Realitzar el grafisme de diferents lletres amb el dit a la sorra/farina.
      - Demanar al nen/a que escrigui una lletra sense model (identificació).
      - Escriure paraules curtes dictades per la mestra (ex. pa, peu, sol,…).

GRAFIA


Material necessari:
-        Escuma d’afeitar.
-        Cartolines amb lletres.
ACTIVITAT:
-        Realitzar el grafisme de diferents lletres amb el dit sobre una base d’escuma d’afeitar.
-        Demanar al nen/a que escrigui una lletra sense model (identificació).
-        Escriure paraules curtes dictades per la mestra (ex. pa, peu, sol,…).

 BUSQUEM LLETRES
Material necessari:
-        Cartolina amb diferents lletres.
-        Lletres de plàstic / goma.
ACTIVITAT:
-        Discrimar entre vàries lletres les que estan a la cartolina.

RELACIÓ LLETRA DE PAL-LLETRA LLIGADA
Material necessari:
-        Cartolina amb abecedari (lletra de pal).
-        Cartolines petites amb lletres (lletra lligada).
ACTIVITAT:
-        Col·locar les lletres (lligada) sobre les majùscules fent la relació corresponent correctament.
-        Augmentar la dificultat utilitzant altres tipus de lletra: d’imprempta,    lletres de revista, etc.

CONFEGIR NOMS DELS ALUMNES
Material necessari:
-        Cartolina amb la fotografia dels alumnes i model nom.
-        Lletres per confegir.
ACTIVITAT:
-  Confegir el nom dels nens i nenes de la classe amb model.
-  Per augmentar la dificultat, es pot posar nomès la fotografia dels alumnes.
- Es pot utilitzar també per composar el nom de diferents objectes, primer amb model i desprès sense.
-  I finalment, es pot donar la cartolina (model) en lletra de pal i fer la correspondencia en lletra lligada.

COPIAR NOMS AMB LLETRA LLIGADA
Material necessari:
-        Fulls amb la fotografia d’alguns alumnes.
-        Cartolines amb els nom dels alumnes en lletra lligada.
ACTIVITAT:
-   Els nens i nenes copien (del model) el nom dels seus companys, al costat de la fotografia corresponent.

RELACIÓ SO-GRAFIA

Material necessari:
-        Tantes capses com lletres a treballa.
-        Imatges dels objectes amb el so de les lletres a treballar.
ACTIVITAT:
-      Els nens i nenes han de nominar el nom de l’objecte, fixar-se en la vocal que sona i col·locar la imatge a la capsa corresponent.
-        Amb els petits treballar monosíl·labs amb les vocals.
-        Es pot augmentar la dificultat amb consonants.
-        Fer el mateix amb lletra lligada.

FEM PARAULES

Material necessari:
-        Lletres plastificades amb veta adherent (velcro).
-        Imatges plastificades.
-        Imatges plastificades amb la paraula escrita.
ACTIVITATS:
-   Donar als nens i nenes imatges on hi hagi escrit a sota la paraula perquè la puguin copiar. Verbalitzarla paraula i desprès conferir-la.
-        Confegir els noms dels nens i nenes de la classe.
-        Per augmentar la dificultat donar matges sense la paraula escrita a sota.
-   Deixar que els nens i nenes intentin conferir la paraula lliurement, sense model, verbalitzant la paraula i intentant esbrinar les lletres que la componen.
-        Donar el model a conferir en lletra de pal i fer la correspondencia en lletra lligada.
-      I finalment fer el mateix procès però tot amb lletra lligada (els models amb el nom a sota en lletra lligada).

CONFEGIM AMB LLETRES DE REVISTA

Material necessari:
-        Lletres de revista, diari, etc.
ACTIVITATS:
-        Confegir els noms dels nens i nenes de la classe (amb model o sense).
-        Conferir nom d’objectes (amb model o sense).
-        Conferir lliurement.

RELACIÓ SO-GRAFIA

Material necessari:
-        Cartolina amb els sons a treballar i veta adherent (velcro).
-        Targes petits amb paraules (lletra de pal/lletra lligada).
ACTIVITATS:
-        Llegir les targes petites i observar quina és la lletra que sona.
-        Col·locar sota la lletra les paraules que contenen el so.
-    Es pot anar augmentant la dificultat: primer amb les vocals, després amb consonants, amb tot l’abecedari; lletra de pal, després lletra lligada; etc.

CONFEGIR PARAULES AMB TAPS DE PLÀSTIC
Material necessari:
-        Targes amb el nom dels alumnes, objectes, o el que es vulgui treballar.
-        Taps de plàstic amb lletres de l’abecedari.
ACTIVITATS:
-        Donar una tarja a cada nen/a. Hauran de buscar entre els taps les lletres que necessitem per tal de conferir el nom de la tarja.
-        Es pot realitzar també amb lletra lligada.
-  Augmentar la dificultat amb la imatge de l’objecte, persona… sense el model, només amb el cercledel tap per col·locar el tap.

RELACIÓ LLETRA DE PAL-LLETRA LLIGADA

Material necessari:
-        Abecedari lletra de pal.
-        Abecedari lletra lligada magnètic.
-        Plafò metàl·lic.
ACTIVITATS:
-        Els alumnes han de col·locar sota les lletres de pal, les lletres lligades metàl·liques corresponent.

11 comentaris:

 1. Trobo molt interessants les activitays, gràcies.

  ResponElimina
 2. Esperança teixidor
  M'HAN ENCANTAT LES ACTIVITATS. MOLT INTERESSANT TOT. GRÀCIES

  ResponElimina
 3. Avui hem baixat al pati a buscar sorra fina i hem fet una bona barreja amb farina! La meva filla te 4 anys i 3 mesos (P4, de les petites) i han sortit a la sorra els mots: PAPA MAMA SOL SI NO MAR POL ARNAU ERIC JUDIT... :-)))))

  ResponElimina
 4. Molt bones idees, de segur que posaré algunes en práctica. Gràcies.

  ResponElimina
 5. Molt interessant tot!! Gràcies per compartir.ho!!

  ResponElimina
 6. Molt interessant!!!!! Gràcies per compartir.ho!!!!

  ResponElimina
 7. Molt interessant!!!!! Gràcies per compartir.ho!!!!

  ResponElimina
 8. Molt interessant tot el material que presenteu, sobretot perquè és molt manipulatiu i això el farà significatiu per ells.

  ResponElimina
 9. Activitats molt interessants!! prenc nota ;)

  ResponElimina
 10. Molt bones idees!! Gràcies

  ResponElimina